img

img

Prevádzkovateľ internetového portálu Rencissa

Kontakty:

tel.: +421 907431733

 e-mail: info@rencissa.sk

Adresa (výmeny/vrátenia tovaru):

Renáta Téglásová - Reni Fashion

Novodvorský rad 1124/1

946 32 Marcelová

Slovenská republika

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: VÚB Banka /IBAN: SK5802000000001882508555

FIO Banka / IBAN : SK4083300000002300621705

VS: číslo faktúry

NIe som platcom DPH. Ceny sú uvádzané s DPH a sú konečné.